Warmterecuperatie in een Noorse biogasinstallatie

WarmtewisselaarsBiogasDrammen

Warmte recupereren uit slib in een Noorse biogasinstallatie

Circulaire oplossingen in de groene economie

Lindum A/S is een toonaangevende Noorse afvalverwerker, continu op zoek naar de meest efficiënte en duurzame afvalverwerkingsmethodes. Lindum zet volop in op circulariteit inzake afvalinzameling en afvalverwerking. Het doel is om alle aspecten van de afvalstromen zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld biogas geproduceerd bij de verwerking van mest, vergistingsslib en huishoudelijk afval. Lindum investeert volop in zijn zoektocht naar nieuwe groene verwerkingsmethodes en cradle to cradle technieken. En het bedrijf is dan ook terecht trots op de voortrekkersrol die het speelt op vlak van milieu.

werkingsprincipe van een warmtewisselaar

Warmte recupereren uit slib doe je zo:

Recuperatie van energie uit thermische hydrolyse

Het toekomende, ruwe slib is niet steriel, daarom is de eerste stap pasteurisatie (hygiënisatie of sterilisatie). Lindum A/S gebruikt hiervoor thermische druk hydrolyse (hoge druk verhitting met stoom). De media worden hierbij verhit tot minimum 133 °C, gedurende 20 minuten. De maximum temperatuur is begrensd tot 160 °C, waarvoor een druk van 5-6 bar vereist is. Na afloop van de verhittingsperiode, wordt de temperatuur snel gereduceerd tot 40°C. Hierdoor breken de celwanden en vezels in kleine deeltjes, wat de verdere afbraak vergemakkelijkt. Het inzetten van een Läckeby slib-water warmtewisselaar draagt ertoe bij deze thermische druk hydrolyse zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk te doen verlopen.

Slib-water warmtewisselaar: Läckeby’s bijdrage

Lars Erik Smith van COWI contacteerde Lackeby in 2016. Cowi is een belangrijke noorse groep, actief in de bouw-, milieu, energie- en infrastructuursector. De opdracht van Cowi was een oplossing te vinden om het bestaande proceswater als koelwater te gebruiken voor het slib. En zo kan deze energie van dit verwarmde proceswater vervolgens terug gebruikt worden in het proces. Aangezien het beschikbare proceswater niet zo koel was als verwacht en gezien de beperkte beschikbare ruimte in de gebouwen, kon de vereiste 40°C niet in één enkele stap worden bereikt. 

Toch geraakte Läckeby dichter bij doel dan wat Cowi eerder had berekend. Na koeling, vermengd het slib zich met water, en gaat zo naar de vergistingstank. Zo bereiken we de vereiste slibtemperatuur van 40 °C . Lindum A/S, de opdrachtgever, had eerdere goede ervaringen met de Lackeby warmtewisselaars. Läckeby’s voorstel leidde dan ook snel tot een opdracht. Lindum A/S nam de Läckeby warmtewisselaar van het type HSW 40-120-6 in dienst in 2017.

Resultaat van de energierecuperatie

Gehydrolyseerd slib met een droge stof gehalte van 12 – 14 % heeft een viscositeit die overeenkomt met een huishoudelijk slib met een droge stof gehalte van ongeveer 6 %. Het gehydrolyseerde slib uit de flash tank heeft een ingaande temperatuur van 107 °C. En ook een debiet van 8 m3/u aan de ingang van de HSW 40-120-6 warmtewisselaar. Met proceswater van 56 °C, bij een debiet van 5.9 m3/u, verkrijgen we een uitgaande slibtemperatuur van 73.3 °C. Dit is dus ruim binnen de verwachtingen. Het hele procédé is opgestart net na de zomer van 2017. In het begin waren er enkele problemen door een plotse toename van de drukval over de warmtewisselaar, waardoor het proces vastliep. Gezamelijk kwamen we er snel achter dat de oorzaak lag bij het bijvullen van nieuw effluent in de flash tank. Sinds dit probleem opgelost is, loopt de installatie perfect.

Meer informatie over de Läckeby warmtewisselaars op onze pagina energie hergebruik.