Kamerfilterpers voor slib bij Robert Bosch Produktie Tienen

Kamerfilterpers

Een kamerfilterpersinstallatie voor de slibbehandeling bij Robert Bosch Produktie in Tienen in België.

Meer informatie over onze fysico-chemische waterzuiveringstechnieken.