Gaswasser voor NH3 verwijdering bij Renewi Roeselare

NH3 wasser bij Shanks Renewi

Gaswasser NH3

Gaswasser type tegenstroom voor NH3 verwijdering met een debiet van 35.000 m³/u. Geurbehandeling op de sodificatie in de afvalverwerkende en -verwervende industrie – Renewi Roeselare België.

Meer over onze gaswassers voor industriële emissiebehandeling?

Meer over de bestrijding van geurhinder?