Eerste Roto-Sieve installatie in Israel

Roto-Sieve Israel RWZI

Roto-Sieve zuivert het afvalwater van de Kochav Ya’akov nederzetting

Het pompstation van Meir Shiloh in Israel zuivert het afvalwater van de Kochav Ya’akov nederzetting (met een capaciteit van 600 ie). Een mijlpaal, want het gaat om de eerste Roto-Sieve trommelzeef installatie in Israel. De Roto-Sieve trommelzeef werf ingezet ter vervanging van de oude staafrooster installatie. Deze installatie werd in 2019 volledig gerealiseerd door de collega’s van S. AL Technical Equipment uit Israel. Er werd gekozen voor een RS36 type met een trommelperforatie van 2,5 mm. De keuze viel op het Roto-Sieve toestel omwille van de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van het toestel. Zelfs onder de genadeloze Israelische zon blijft Roto-Sieve onverdroten zijn werk doen.

Meer info over onze Roto-Sieve trommelzeven.