Biogasontzwaveling Pasfrost

Pasfrost

Biogasontzwavelingseenheid in de voedingsindustrie bij Pasfrost in Passendale (diepvriesgroenten).

Het gevaar van H2S (waterstofdisulfide)

Waterstofsulfide is een component die wordt geproduceerd door vele industrieën, zoals voedselverwerking, afvalwaterzuivering, enz. H2S ((di)waterstofsulfide, waterstofdisulfide of waterstofsulfidegas) is een giftig en brandbaar gas met een vieze geur van rotte eieren. Vanwege deze giftigheid is het belangrijk deze component te verwijderen.

Doeltreffendheid van H2S-verwijdering met een biologische gaswasser of scrubber

Het verwijderingsrendement met deze methode is ongeveer 95%. Dit betekent dat er geen geuren vrijkomen in het milieu. Een eenvoudige geurmeting of olfactometrie volstaat om dit vast te stellen.

Kostenbesparing

Een van de belangrijkste voordelen van deze verwijderingstechniek zijn de zeer lage bedrijfskosten. Dit komt doordat er geen constante aanvoer van chemicaliën nodig is, zoals bij chemische gaswassers het geval is. Meer weten over biogasontzwaveling?