Pakking voor gaswasser – absorbers – striptorens

Pakkingmateriaal voor gepakte kolommen kent een brede waaier van toepassingen. Gepakte kolommen worden meestal gebruikt om verontreinigingen te verwijderen uit een gasstroom. Dit wordt ook wel absorptie genoemd. Gepakte kolommen kunnen daarenboven ook gebruikt worden om vluchtige componenten te verwijderen uit een vloeistofstroom, door hen met een inert gas in contact te brengen. Dit wordt ook wel stripping genoemd.

Pakking : verschillende types

Gestructureerde pakking wordt exact op maat van de gaswasser, absorber of waskolom gesneden aangeleverd. Dit gebeurt in verschillende lagen. Een voordeel van de pakking is dat ze ook in cassettes kan worden ingebouwd. Op die manier is ze handig uitneembaar en makkelijk te reinigen. Los gestorte pakking (Pall ringen, Raschig ringen, zadel ringen, enz.) worden gemaakt van metaal, kunststof of keramiek.

Demisters, druppelvang en andere internals

Naast de pakking leveren wij ook nog:

 • Druppelvangers
 • Demisters
 • Sproeiers
 • vloeistof verdelers
 • vloeistof opvangtrechters
 • vloeistof herverdelers
 • Steunplaten
 • Afdekroosters

Projecten 

Gaswasser internals (pakking, druppelvang, demisters) voor luchtzuivering en industriële emissiebehandeling

Pakking voor gaswasser – absorbers – striptorens (gestructureerd en los gestorte)

Pakkingmateriaal voor gepakte kolommen kent een brede waaier van toepassingen. Gepakte kolommen worden meestal gebruikt om verontreinigingen te verwijderen uit een gasstroom (absorptie). Gepakte kolommen kunnen daarenboven ook gebruikt worden om vluchtige componenten te verwijderen uit een vloeistofstroom, door hen met een inert gas in contact te brengen (stripping). We zullen ons in deze context beperken tot deze twee toepassingen (gaswassers/absorbers en stripper-absorber combinaties), aangezien het hier gaat over veel gebruikte technieken voor luchtzuiverings-, waterzuiverings- en geurbestrijdingstoepassingen.

De pakking is een massa van inerte, vaste vormen die in een veelal cylindrische kolom of wastoren worden geplaatst of gestort. De pakking wordt gebruikt om een groter oppervlak te creëren voor de gas en vloeistof transfert in een gepakte kolom (een gaswasser/absorber of een stripper-absorber combinatie). Het aldus gemaximaliseerd oppervlak vergroot het uitwisselingsoppervlak, waar gascomponenten in de vloeistof kunnen worden geabsorbeerd (stofoverdrachtscoëfficiënt). Pakkingmateriaal voor gepakte kolommen combineert een hoog uitwisselingsoppervlak met een lage materiaaldensiteit (teneinde het verstoppingsrisico van de pakking te verkleinen).

Gestructureerd en los gestorte pakking

Er zijn zeer veel verschillende types pakking en vullichamen voor kolommen voorhanden. In het algemeen en afhankelijk van de toepassing, kunnen ze in twee hoofdgroepen worden ingedeeld : gestructureerde pakking en los, gestorte pakking.

Gestructureerde pakking

Gestructureerde pakking bestaat uit kunststof of metalen blokken met honingraat (of wafel of visgraat) structuur. 

De voordelen van de gestructureerd pakking zijn:

 • hoger verwijderingsrendement (lagere HTU-Height of Transfert Units)
 • efficiënt gebruik van beschikbaar oppervlak en de lagere drukval die ze vertonen, vergeleken met andere los gestorte pakking of platen.

De gestructureerde pakking wordt exact op maat van de gaswasser, absorber of waskolom gesneden aangeleverd (in verschillende lagen). De pakking kan ook in cassettes worden ingebouwd zodat ze handig uitneembaar en makkelijk te reinigen is.

Losgestorte pakking

Over het algemeen is los gestorte pakking goedkoop. 

De voordelen ervan zijn:

 • (mechanisch) sterk,
 • een laag gewicht,
 • goed bestand tegen vuilafzetting,
 • gemakkelijk vervangbaar en reinigbaar. 

Metalen of kunststof los gestorte pakking is zeer geschikt als:

 • er geen extreem hoog verwijderingsrendement vereist is
 • de drukval niet van cruciaal belang is
 • of het risico op vuilafzetting hoger ligt.

Keramische los gestorte pakking is het meest geschikt bij

 • hoge temperatuur en/of waar een hoge chemische bestendigheid vereist is.

Demisters, druppelvang en andere internals voor gaswassers

Een gaswasser of luchtwasser bestaat in hoofdzaak uit volgende onderdelen: waskolom, pakking (vullichamen), druppelvang, sproeier(s) of waterverdeler, pomp, chemicaliëndosering en een ventilator. Buiten de pakking, leveren wij ook druppelvangers, demisters, sproeiers, vloeistof verdelers, vloeistof opvangtrechters, vloeistof herverdelers, steunplaten, afdekroosters, etc.

Gepakte kolom : ontwerp

Het correcte ontwerp van een gepakte kolom, de correcte dimensionering en selectie van internals, zoals hierboven beschreven, zijn een kwestie van know-how en ervaring. Naast het bepalen van de juiste kolomdiameter en kolomhoogte, behelst dit ook de kunst en kennis om het juiste type en grootte pakking te selecteren. Dit is waarschijnlijk één van die gebieden in engineering waar een alleen een ruime ervaringsopbouw bij specifieke toepassingen, de beste gids vormt naar een goed resultaat.

Heeft u vragen of concrete interesse?

Wij maken u graag een voorstel voor een nieuwe gaswasser of striptoren-absorber combinatie of voor de optimalisatie van een bestaande gepakte kolom.