Luchtzuivering en geurbestrijding: onderhoud, revisie en optimalisatie

Inspectie, onderhoud en optimalisatie van luchtzuiveringsinstallaties

Voor de luchtzuivering werd er in het verleden vaak geopteerd voor een low-cost installatie. Helaas moet men na verloop van tijd vaak constateren dat deze niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en dat de installatie deze verandering niet meer aankan. Dan is een grondige doorlichting van de installatie aangewezen. 

Doorlichting van luchtwassers

Een doorlichting heeft als doel uw bestaande luchtwasser te evalueren. Hierbij worden ook metingen gedaan van o.a. pH, redox en geleidbaarheid. Daarna zoeken wij een gepaste oplossing om uw rendement te verhogen. Er hoeft niet altijd geopteerd te worden voor een volledig nieuwe installatie. Een optimalisatie of renovatie van de huidige installatie kan vaak evengoed de nodige doelstellingen behalen. In de mate van het mogelijke worden de bestaande elementen behouden. Zo kunnen we de kosten relatief laag houden en toch het vereiste resultaat behalen. Meer over onze luchtzuiveringsoplossingen.

Luchtzuivering: vervangen pakking en internals

De juiste keuze van de pakking en andere internals (interne elementen) van een gaswasser is specialistenwerk. De keuze is zeer bepalend voor het goed functioneren en het rendement van uw installatie.

Een verstopte of samengeklitte pakking is nefast voor de efficiëntie van de gaswasinstallatie. Wij zorgen voor de vervanging van de pakking en andere interne elementen. 

 

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties 

De meeste types luchtwassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupereerde warmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld diverse proceswaters op te warmen (zie ook onze sectie proceswaters – membraantechnieken). Op die manier kan u een groot deel van de groene energie terugwinnen uit uw aflucht. Een dergelijk warmterecuperatie systeem zorgt voor een aanzienlijke besparing van de energiekosten. Aan de huidige energiekost zou het bijzonder jammer zijn de opgewekte energie verloren te laten gaan. Uiteraard kan deze aanpassing ook worden gerealiseerd in het kader van de optimalisatie van een bestaande luchtwasinstallatie.

Projecten