Waterrecuperatie, hergebruik en water recyclage

Recuperatie van energie, warmte hergebruiken

Water hergebruik – water recuperatie met membraantechnieken

De kostprijs van water zal in de toekomst alleen maar stijgen. Bedrijven hebben er alle belang bij het bedrijfsafvalwater te gaan recupereren en hergebruiken. Uiteraard brengt dit een substantiële besparing met zich mee: zowel op de drinkwater aankoopfactuur als op het gebied van lozingskost. Het effluent van de waterzuivering kan worden opgewaardeerd tot proceswaters van diverse kwaliteit, gaande tot drinkwaterkwaliteit, of tot ultrapuur water.

Circulair waterbeheer

Het kan: – Ten dele : bijvoorbeeld grijs water of proceswater wordt, na zuivering, hergebruikt als proceswater of voor het doorspoelen van de toiletten. 

– Of helemaal: dit water kan ook terug als drinkwater worden gebruikt in het bedrijf. Het toepassingsgebied wordt dan helemaal hetzelfde als het stadswater van uw vertrouwde drinkwatermaatschappij.

Waterbesparing maximaliseren

Zo is de cirkel helemaal rond! De besparingen die u hiermee kan realiseren zijn aanzienlijk.

Water recycleren met membraantechnologie: efficiënt, onderhoudsvriendelijk en met een snelle terugwinning van de investeringskost.

Warmte hergebruiken – recuperatie van energie uit vloeistoffen met Läckeby warmtewisselaars

Te veel warmte uit vloeistofstromen gaat nog steeds verloren in bedrijven. Met de Läckeby warmtewisselaars kan er ook probleemloos warmte worden gerecupereerd uit hoog viskeuze vloeistoffen. Deze gepatenteerde warmtewisselaars zijn zeer onderhoudsvriendelijk, zo goed als ongevoelig voor verstoppingen en dit met een minimaal ruimtebeslag (modulair en stapelbaar systeem).

Heeft u al berekend hoeveel u kan besparen?

Contacteer ons voor meer info

Projecten 

Hergebruik van afvalwater, warmte recuperatie – kostenbesparende maatregelen

Maximaal water recupereren uit industriële effluenten en proceswaters?

Water is schaars en wordt almaar duurder. Bedrijven betalen almaar meer voor het lozen van afvalwaters. De noodzaak om deze afvalwaters maximaal te gaan hergebruiken dringt zich almaar meer op, zeker voor bedrijven waar water een grote rol speelt in het productieproces (slachthuizen, wasserijen, cosmetica productie, voeding- en drankenindustrie, textiel, etc.).

De nieuwste membraantechnologie laat toe een substantieel deel van het huidige effluent (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Dit levert voor de betrokken bedrijven grote besparingen op de water- en lozingskosten op. Het investeringsbedrag kan dan ook relatief snel worden gerecupereerd. Wetende dat water steeds een belangrijker kost zal worden voor de bedrijven in kwestie, is elke kostenbesparende maatregel ter zake van cruciaal belang. De exploitatiekost voor een dergelijke opstelling bedraagt, al naargelang de specifieke vereisten van de klant, bijvoorbeeld slechts een derde van de aankoopprijs van stadswater. Meer over membranen en hun gebruik vindt u hier.

Concreet wordt voor elk specifiek project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd aan de hand van een recente wateranalyse. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt, in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. Deze compacte installaties, al dan niet opgebouwd in container, zijn volledig geautomatiseerd, uitgerust met een volautomatische CIP en van op afstand stuur- en controleerbaar.

Warmterecuperatie en hergebruik van energie

In zowat elk productie bedrijf circuleren warme afval- of proceswaterstromen, die vaak gewoon worden geloosd of rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie gaan. Dat is uiteraard jammer van de verloren gegane energie, zeker rekening houdend met de almaar stijgende energiekost. Met de Läckeby warmtewisselaars kan er ook probleemloos warmte worden gerecupereerd uit laag en hoog viskeuze vloeistoffen. Deze gepatenteerde warmtewisselaars zijn zeer onderhoudsvriendelijk, zo goed als ongevoelig voor verstoppingen en dit met een minimaal ruimtebeslag (modulair en stapelbaar systeem).

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij elk bedrijf helpen met zijn noden.