Hergebruik afvalwater

Afvalwater hergebruik industrie – RO na MBR

Speciale technieken : doorgedreven hergebruik van afvalwater – RO (reverse osmosis – omgekeerde osmose) na MBR installatie (membraanbioreactoren) – kostenbesparende maatregelen

Water wordt almaar duurder. Bedrijven betalen almaar meer voor het lozen van afvalwaters. De noodzaak om deze afvalwaters maximaal te gaan hergebruiken dringt zich almaar meer op, zeker voor bedrijven waar water een grote rol speelt in het productieproces (slachthuizen, wasserijen, cosmetica productie, voeding- en drankenindustrie, textiel, etc.).

Het inzetten van een RO installatie na een MBR unit laat toe een substantieel deel van het afvalwater (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Dit levert voor de betrokken bedrijven grote besparingen op de water- en lozingskosten op, wat toelaat het investeringsbedrag relatief snel te kunnen recupereren. Wetende dat water steeds een belangrijker kost zal worden voor de bedrijven in kwestie, is elke kostenbesparende maatregel ter zake van cruciaal belang. De exploitatiekost voor een dergelijke opstelling bedraagt, al naargelang de specifieke vereisten van de klant, bijvoorbeeld slechts een derde van de aankoopprijs van stadswater.

Concreet wordt voor elk specifiek project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd d.m.v. rendements- en dimensioneringstests on site. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt, in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. Zowel de MBR unit in container, als de RO unit op skid vormen een compact geheel, die zich makkelijk laten integreren in een bestaande waterzuiveringsinstallatie. De RO installatie is een volledig geautomatiseerd geheel, volledig van op afstand stuur- en controleerbaar.

We beschikken over 30 jaar expertise inzake membraantechnieken en kunnen reeds een viertal referenties voorleggen (eind 2015 werd de eerste installatie succesvol opgestart, begin 2016 volgen er nog 3 installaties).

Meer info vindt u onder de tab membraanfiltratie (afdeling water)