Biogasontzwaveling als industriële emissiebehandelingstechniek

Het gevaar van H2S: waterstofdisulfide of zwavelwaterstofgas

H2S ((di)waterstofsulfide, waterstofdisulfide of zwavelwaterstofgas) is een zowel een giftig, als brandbaar gas met de typische geur van rotte eieren. H2S ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten.

Verwijderen van H2S uit biogas met biologische luchtwassers

Voor de verwijdering van H2S wordt gebruik gemaakt van een gaswasinstallatie waarin H2S uit biogas wordt geabsorbeerd. Dergelijke installatie bestaat uit één of meerdere gaswassers of luchtwassers (wastrappen). Er wordt ook gewerkt met een aëratiebassin.

Het biogas wordt in de luchtwassers in contact gebracht met water dat uit het aëratiebassin gepompt wordt, en vervolgens weer terug naar het bassin geleid wordt. Het geabsorbeerde gas wordt in de aërobietank geoxideerd.

Projecten

Een summier overzicht van enkele projecten vindt u onderstaand. Een klik op de foto’s geeft toegang tot de projectbeschrijving en de volledige fotoreeks.

Biogasontzwaveling: zwavel of H2S verwijderingsrendement biologische luchtwasser

Het verwijderingsrendement met deze methode situeert zich rond de 95%. Dit betekent dat er effectief geen stank meer vrijkomt in de omgeving. Dit kan gestaafd worden door middel van eenvoudige geurmeting of olfactometrie.

Éen van de belangrijkste voordelen van deze verwijderingstechniek is de zeer lage exploitatiekost. Er is immers geen constante toevoer van chemicaliën nodig.

H2S verwijdering met chemische luchtwassers

In bepaalde gevallen, daar waar er geen gebruik gemaakt kan worden van de biologische luchtwassing ter verwijdering van waterstofsulfide, zal worden teruggegrepen naar een één- of meertraps gaswasinstallatie, bedreven met chemicaliën. Voor het efficiënt verwijderen van H2S uit de geproduceerde gasstromen zullen in de praktijk meerdere trappen (gaswassers) noodzakelijk zijn. Vaak wordt dan in de eerste gaswasser zoveel mogelijk gebruik gemaakt van goedkope chemicaliën om in een tweede gaswasser over te schakelen op duurdere chemische hulpstoffen om de laatste geurpartikels weg te zuiveren.

Geurverwijderingsrendement chemische gaswassers ter verwijdering van H2S

Ook hier kan zodanig worden gefilterd en gedoseerd dat de geurhinder voor de omgeving niet meer waarneembaar is. Vanzelfsprekend ook hier te staven dmv van éénvoudige geurmeting of olfactometrie.